Условия за изпълнение

Необходимо предварително изискване:
Клиента е препоръчително да има  G + Local страница на разположение и валидиран маркер за правилна геопозиция в Google Maps.
Това му осигурява идентификация CID в екосистемата.За  проект с виртуална панорамна обиколка за GOOGLE КАРТИ Street View | Trusted.
1. Препоръчваме фотосесията да бъде заснета през извънработно или необходимото време, за да има минимален брой хора на панорамите.  (изключение е по сценарий и артистична)
2. Служителите в обекта да уведомяват всички  посетители, че в момента се извършва фотосесия за Google карти и че лицата им ще бъдат замъглени;
3. Препоръчваме обектът да бъде почистен и подготвен в такъв вид, в какъвто бихте желали вашите потенциални клиенти да го видят;
4. Време за заснемане на обект при стандартно дневно осветление е около 30 - 360 мин.  (до 5-40панорамни точки).
5. Обичайното време за качване в Google карти – около 1 до 14 работни дни, след извършена фотосесия.
6. Специалните ефекти (със сценарий по стори борд) предварително се договарят като възможност за изпълнение .  При технологична невъзможност, стойността им се възстановява на поръчителя, без направените транспортни разходи. 
7. Арт реализации (артистично, със сценарий по стори борд) се договарят предварително  като цялостна възможност за изпълнение.  

При технологична/творческа невъзможност, стойността им се възстановява на поръчителя, без направените транспортни разходи. 

Плащане: Авансово 100%, по сметка. 
бележка: Всички заявки за снимане се изпълняват по реда на постъпване на плащанията от категория стандартни клиенти, независимо от пожелания снимачен ден в заявката.  

На основание Регулации на ЕС  може се свържете с нас на propho.ag[аt]gmail(dot)cоm